PROVOZNÍ DOBA: PONDĚLÍ - PÁTEK 10-13, 14-17 HOD. VE DNECH 1. 5. A 8. 5. 2024 MÁME ZAVŘENO.

Reklamační řád

 

I.Úvod

 1. Na vady zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží, a pokud není uvedeno jinak, je po dobu 24 měsíců.
 2. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona.

II. Odstranitelné vady

 1. U odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně prodávajícím odstraněna. Prodávající je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 3. Jestliže nebyla reklamace vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Na stejný postup má kupující právo v situaci, kdy nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady

III. Neodstranitelné vady

 1. Za neodstranitelnou vadu se považuje vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a možné.
 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy

IV. Postup při uplatnění reklamace

Ideální je konzultace reklamované vady po telefonu (739 400 336) nebo na emailu info@bosorkplzen.cz (nejlépe s přiloženými fotografiemi vady)

Reklamované zboží posílejte zpět na adresu:

Bosorka Plzeň 
sady Pětatřicátníků 31
Plzeň 301 00

nebo pro pohodlné zaslání reklamace vám nabízíme službu, kterou můžete využít na jakékoliv pobočce Zásilkovny. Stačí přinést pečlivě zabalený balíček a nahlásit obsluze náš jedinečný identifikační kód.
Kód je: 98981289 
Obsluha Zásilkovny zajistí vše za vás a zásilka k nám doputuje bez nutnosti vyplnění adresy či tisku štítku na balíček. Vyžádejte si pouze na Zásilkovně lístek/doklad, že jste zásilku podali. 
 
 1. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak, přičemž dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.
 2. Společnost Zdeňka Cucorová není povinna přebírat odpovědnost za škody vyplývající z nevhodného používání , stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 3. Reklamace v záruční době je uznána jako oprávněná pouze u zboží zakoupeného u prodávajícího a pouze osobě kupujícím. U zboží prodaného prodávajícím koncovému zákazníkovi prostřednictvím prodejce musí být zboží reklamováno u prodávajícího opět pouze prostřednictvím  prodejce. Výjimky z těchto pravidel se připouštějí pouze po oznámení takového požadavku kupujícího prodávajícímu a pouze se souhlasem prodávajícího, a to pro každý případ samostatně. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

-      použitím v rozporu s dokumentací (zejména popisem způsobu užívání zboží);
-      vyšší mocí,
-      neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;
-      výrobky prané v pračce
-      mechanickým poškozením nebo neúměrným znečištěním;

 1. Kupující bere zejména na vědomí, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost kratší než záruční doba.
 2. Všechny výše uvedené podmínky jsou prodávajícím závazně vyhodnoceny teprve po doručení reklamovaného zboží a všech dalších požadovaných náležitostí (vyplněného reklamačního listu s č. faktury) od kupujícího do sídla prodávajícího. Pokud je požadavek kupujícího na reklamaci vyhodnocen prodávajícím jako oprávněný, je neprodleně vyřízen.
 3. Datem zahájení reklamačního řízení je datum příjmu reklamovaného zboží v sídle prodávajícího.
 4. Zboží zaslané k reklamaci na náklady prodávajícího a zboží řádně neočištěné nebude přijato k reklamačnímu řízení a bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady bez předchozího upozornění.
 5. Bez faktury čí dokladu o koupi a řádně vyplněného požadavku na reklamaci nebude reklamace uznána ani přijata do reklamačního řízení. Zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího.
 6. Kožené části i některé vnitřní části obuvi jsou dobarvovány a zpočátku použití mohou při zvýšeném pocení či provlhnutí barvit (tyto barvy jsou zdravotně nezávadné).
 7. Nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost barevného odstínu a přírodní znaky (jizvy,vrásky) nejsou vadou, nýbrž charakteristickým znakem přírodních usní.
 8. Při nákupu se poraďte s prodejcem o nejvhodnějším prostředku k ošetření vámi zvolené obuvi.
 9. Model bot Ultra nemá oděruvzdornou podrážku s ochranou proti propíchnutí. Nehodí se proto pro každodenní užívání ani nošení v terénu s ostrými kameny (přírodní cesty, hory).

  Doporučená údržba

  Obuv je nutné vybírat s ohledem na zátěž a vhodnost použití pro danou aktivitu či sport. Pro vaši spokojenost a správnou funkčnost obuvi je potřeba zvolit vhodnou velikost – u barefoot obuvi doporučujeme 6–8 mm extra místa v přední části boty, nikoli méně, aby noha v botě mohla správně pracovat. Dbejte na vhodnost daného materiálu a podrážky pro účel použití, za kterým obuv kupujete. Nevhodně zvolený typ obuvi, velikost nebo tvar obuvi vůči vašemu chodidlu nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.

Abyste s našimi výrobky byli maximálně spokojeni, doporučujeme vám prostudování tohoto návodu a dodržování doporučení, jak vaši obuv správně udržovat.

Pokyny k údržbě obuvi

Obuv noste vždy řádně zašněrovanou, aby nedocházelo k poškození vnitřních částí obuvi jako je stélka či pata obuvi. Obuv obouvejte a vyzouvejte zásadně řádně rozvázanou, nikdy způsobem zouvání “boty o botu”! Používejte obuvnickou lžíci. Obuv používejte pouze suchou, boty střídejte a nenoste každodenně jedny a ty samé boty. Nedodržením těchto pokynů se může výrazně zkrátit životnost obuvi. Po použití ve vlhkém prostředí nechte obuv co nejdříve řádně vysušit. V případě, že obuv používáte s vnitřní stélkou, vždy jí při sušení vyjměte. Vnitřní stélku doporučujeme používat pouze ze začátku nošení obuvi a v zimních měsících; jinak ji pro dosažení nejlepšího pocitu bosé chůze doporučujeme vyjmout.

Doporučený postup sušení: Po vyjmutí vnitřní vložky vycpěte mokré boty novinami a sušte při pokojové teplotě. Boty je potřeba střídat a nenosit každodenně jedny a ty samé, v tomto případě nestihnou řádně vyschnout. Boty zásadně neperte v pračce, ani nesušte v sušičce nebo na horkém topení, výrazně tím snižujete funkčnost a životnost obuvi.

Očištění a ošetření znečištěné obuvi

V případě znečištění textilních částí doporučujeme jednoduché čištění vlažnou vodou a houbičkou či kartáčkem s možným použitím mýdlové vody (nikoli prášku na praní nebo saponátu). Kartáčem či houbičkou nečistoty opatrně odstraňte.

Povrch obuvi ze syntetických materiálů se snadno čistí vlhkým hadříkem. Po umytí boty ošetřete čistým suchým hadříkem. Obuv z hladkých usní po očištění kartáčem nebo jemně navlhčeným hadříkem ošetřete krémem na obuv v barvě materiálu a po uschnutí přeleštěte flanelovým hadříkem. Pro zlepšení vzhledu, životnosti a zvýšení voděodolnosti můžete použít bezbarvé i barevné impregnační přípravky (dle barvy materiálu).

Boty ze světlých usní po ošetření vhodným krémem mírně ztmavnou.

Před ošetřením zkontrolujte symboly na etiketě s informací o druhu materiálu a jeho doporučeném způsobu ošetření.

Podmínky reklamace

Reklamaci zboží je třeba uplatnit s přiloženým dokladem o koupi a v prodejně, kde bylo zboží zakoupeno. Zboží reklamujte neprodleně po zjištění závady, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zboží musí být řádně očištěno a suché. Při nesplnění těchto podmínek nebude zboží přijato do reklamačního řízení. Posouzení oprávněnosti reklamace a její vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dní od obdržení přijetí zboží do reklamačního řízení. Za vadu nelze považovat změnu zboží v důsledku jeho běžného používání, nesprávného používání či zásahu. Reklamace se vztahuje pouze na vadu způsobenou materiálem či výrobou. Reklamační řád rozlišuje dva druhy závad: odstranitelné vady (při uznání reklamace vám bude zboží opraveno na náklady distributora) a neodstranitelné závady (při uznání oprávněnosti reklamace vám bude zboží vyměněno za nové nebo vrácena jeho kupní cena).

Reklamační dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tedy s dobou, po kterou výrobek může vydržet při správném použití, ošetřování vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání.

Kožené části i některé vnitřní části obuvi jsou dobarvovány a zpočátku použití mohou při zvýšeném pocení či provlhnutí barvit (tyto barvy jsou zdravotně nezávadné). Nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost barevného odstínu a přírodní znaky (jizvy,vrásky) nejsou vadou, nýbrž charakteristickým znakem přírodních usní. Při nákupu se poraďte s prodejcem o nejvhodnějším prostředku k ošetření vámi zvolené obuvi.

Model bot Ultra nemá oděruvzdornou podrážku s ochranou proti propíchnutí. Nehodí se proto pro každodenní užívání ani nošení v terénu s ostrými kameny (přírodní cesty, hory).

Přejeme Vám mnoho spokojenosti se zbožím zakoupeným v Bosorce Plzeň 

Informace pro spotřebitele

V případě, že se nepodaří Váš spor vyřešit s prodávajícím přímo, máte možnost kromě podání žaloby k příslušnému soudu využít také proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci ČOI (tzv. ADR)

Spotřebitelský spor může být řešen prostřednictvím oddělení ADR, Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 661/33, 326 00 Plzeň, www.coi.cz

Telefon: +420 377 323 596

email: pm_coi@coi.cz

IS DS: ytqdz5f

Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Bližší informace naleznete na internetové stránce www.adr.coi.cz

Na webové adrese https://adr.coi.cz najdete elektronický formulář

 

 

 

V Plzni, dne 1.12.2018

Zdeňka Cucorová

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění.
Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek a reklamačního řádu směrujte na info@bosorkaplzen.cz .